Skip to main content
 

Onderscheidend vermogen als part time Financieel Directeur, Continuaris en strategisch adviseur.

Activiteiten

Ondersteuning als part time Financieel Directeur / Bestuurder
De dienstverlening richt zich op de middelgrote bedrijven in de begeleiding van de DirecteurGrootAaandeelhouder (DGA) in de contacten met de banken, fiscus en accountant. De part time Financieel Directeur stelt – samen met de aanwezige administratie in het bedrijf – de tussentijdse financiële overzichten op met inbegrip van een toelichting en aanbevelingen. Bij belangrijke strategische momenten (overnames, investeringen, reorganisaties etc.) staat de part-time Financieel Directeur de DGA met raad en daad ter beschikking en zal ook zelf de handen uit de mouwen steken. De ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte en kan bijvoorbeeld variëren van 1 dag per maand tot 2 of 3 dagen per week.  

Begeleiden van investeringsproposities en het helpen zoeken naar financiering
In toenemende mate worden wij gevraagd voor het begeleiden van investeringsvoorstellen, overnames en fusies of een samenwerking met een ander bedrijf. PVA Financieel biedt strategisch advies en ondersteunt bij het opstellen van de investeringsvoorstellen. Vanuit ons netwerk hebben wij relaties met verschaffers van risicodragend vermogen. In dergelijke situaties heeft de DGA behoefte aan deskundige partners die ervaring hebben met dit soort processen en ook zelf actief bij de implementatie betrokken willen zijn. Een langjarige vertrouwensrelatie met PVA Financieel staat tevens borg voor een optimale fiscale planning.

 

Ondernemingsplannen
Consultants uit ons netwerk zijn de afgelopen jaren veelvuldig betrokken geweest bij het opstellen van ondernemingsplannen. Samen met de betrokken ondernemer en zijn organisatie onderzoeken wij de strategische positie van het bedrijf binnen de keten als onderdeel van een integrale aanpak. Uiteindelijk resulteert het ondernemingsplan in een handzaam ondernemingsplan dat praktisch goed toepasbaar is. Benieuwd naar onze aanpak? Neem contact op met Ruben of John en wij maken graag een vrijblijvend afspraak !

Reorganisaties
Elke onderneming gaat wel eens door een fase dat het niet goed gaat en dat er gereorganiseerd moet worden. De bank is bezorgd en komt met aanvullende vragen en meer eisen. PVA Financieel beschikt over kennis en ervaring om – samen met de organisatie – een reorganisatieplan op te stellen en te ondersteunen bij de uitvoering er van. Veelal is in dergelijke situaties een heldere meerjarenbegroting onontbeerlijk en daarin beschikt PVA Financieel over de benodigde ervaring. Wij zijn opbouwend kritisch. We zullen niet schromen om te zeggen waar het op staat en niet aarzelen om met u aan de slag te gaan om de verbeteringen door te voeren. Ook voor bedrijven die heroriëntatie achter de rug hebben, kunnen wij helpen met een doortastende aanpak om de weg naar herstel snel te vinden.