Skip to main content
 

Wat is een Continuaris® ?

Een Continuaris is een zakelijk uitvoerder die van u de volmacht heeft om het beheer van uw zakelijke en persoonlijke belangen van u over te nemen, op het moment dat u dat nodig acht. Dit kan voor kortere of langere tijd zijn, bijvoorbeeld in het geval dat de situatie ontstaat dat u zelf (tijdelijk) geen beslissingen kunt nemen. In dat geval wilt u iemand kunnen inschakelen die u volledig vertrouwt en van wie u weet dat hij op een professionele en onafhankelijke manier zal handelen. Het is daartoe verstandig om een levenstestament op te stellen en daarin een Continuaris te benoemen.

Continuaris en levenstestament
In een regulier testament regelt u alles voor als u er niet meer bent. In een levenstestament bepaalt u wat er dient te gebeuren als er in uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen, bijvoorbeeld door een ongeluk of door ziekte of dementie. In het levenstestament stelt u uw Continuaris aan. Het onderscheid tussen het levenstestament en het reguliere testament kan als volgt samengevat worden:

Tabel

 

Continuaris en PVA Financieel
PVA Financieel beschikt over ervaren professionals, die op zeer korte termijn het beheer van zowel uw zakelijke als persoonlijke belangen kunnen overnemen op de wijze zoals dat door u is aangegeven. Zij beheren uw onderneming,  vastgoed, aandelen of andere zakelijke belangen en hebben oog voor de persoonlijke component. Op het moment dat het dan echt nodig is, heeft u een betrouwbare en deskundige partner, die uw belangen behartigt zoals u dat graag ziet.

Executeur testamentair
Naast Continuaris kan PVA Financieel u of uw erfgenamen ook terzijde staan in de rol van executeur testamentair. De executeurs van PVA zijn opgeleid  in en zijn bekend met alle wettelijke en fiscale aspecten van een nalatenschap. De uitvoering van het testament wordt kundig opgepakt. Het verdient vanzelfsprekend aanbeveling uw Continuaris tevens te benoemen als executeur testamentair.

Kennismaken met uw Continuaris
Het wordt dus tijd om kennis te komen maken met uw Continuaris. U kunt hiervoor een afspraak maken door ons te bellen op telefoonnummer 06 20 200 419 of een mail te sturen naar ruben@continuaris.nl.

Continuaris voor bedrijven en particulieren